Vox nymburgensis

vox_divadlo2Vox nymburgensis je smíšený komorní sbor působící při Městském kulturním středisku Nymburk. V roce 1988 jej založila PhDr. Jaroslava Modrochová jako výběrový, operativně přizpůsobivý ansámbl, který své snažení neomezuje na sborovou literaturu jednoho určitého období, druhu nebo stylu. V repertoáru sboru jsou tak zpěvy od jednohlasého gregoriánského chorálu přes polyfonní skladby renesanční i barokní, klasicistní a romantická díla, až po kompozice 20. a 21. století. V hojné míře také české lidové písně a písně dalších evropských národů. Sbor se podílel na provedení řady velkých děl oratorního nebo kantátového charakteru (celé oratorní dílo Antonína Dvořáka, dále mj. G. B. Pergolesiho, J. Haydna, W. A. Mozarta, F. Schuberta, Ch. Gounoda, C. Francka, G. Pucciniho ad.), účinně se snaží o nabídku umožňující porovnání hudby duchovní a světské, o sborové uchopení jazzu, swingu, spirituálů, gospelů i populárních melodií. V roce 2006 vstoupil Vox také do světa opery několikerým provedením neobarokně-minimalistické opery Tomáše Hanzlíka Endymio, kterou vzápětí nahrál pro Český rozhlas.

voxK filozofii sboru neodmyslitelně patří konfrontace jeho snažení s jinými sbory na soutěžích, hodnocených přehlídkách a festivalech u nás i v zahraničí. Ze soutěží si přivezl řadu cen, v poslední době mj. Zlaté pásmo z Mezinárodní sborové soutěže duchovní hudby ve slovenském Námestovu (2005) nebo Cenu pro nejlepší zahraniční sbor v mezinárodní soutěži GAUDE CANTEM v Bielsku-Biale v Polsku (2007). Za 20 let své existence sbor koncertoval (resp. soutěžil) v 11 evropských zemích (Dánsko, Francie, Holandsko, Itálie, Německo, Norsko, Polsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko) a v zámoří (Argentina, 2003 a 2009). Ročně uskuteční průměrně 20 veřejných koncertů, na nichž dosud zaznělo přes 280 větších či menších děl sborové literatury od více než 100 autorů všech stylových období. Sbor se také může pochlubit skladbami jemu věnovanými i světově premiérovanými. Udržuje kontakt s cca 10 zahraničními sbory a s dalšími kontakty příležitostné. Byl také iniciátorem vzniku mezinárodního festivalu duchovní hudby v Nymburce, dnes s názvem „Nymburské dny Bohuslava Matěje Černohorského“.

Počet aktivních členů kolísá kolem čísla 28 s věkovým omezením 15-70 let. Současný věkový průměr je mírně nad 40, což ukazuje, že k zakládajícím členům stále přicházejí noví mladí zpěváci. V čele sboru se postupně vystřídali PhDr. Jaroslava Modrochová, MgA. Jan Krejčík a v současnosti jej vede MgA. Jan Mikušek.

vox1