Sbormistři

MgA. Jan Mikušek, sbormistr Voxu od roku 2000

mikus1-196x300

Narodil se roku 1970 ve Valašském Meziříčí. Na brněnské konzervatoři studoval hru na cimbál a dirigování. V roce 1991 se stal dirigentem mužského pěveckého sboru Beseda ve Valašském Meziříčí a druhým dirigentem Českého filharmonického sboru Brno. Ve studiu dirigování pokračoval na pražské Akademii múzických umění, kde absolvoval u dirigenta Františka Vajnara. Dirigoval muzikály Hair a Rusalka, pro divadlo J. K. Tyla v Plzni aranžoval a nastudoval rockovou operu Juno a Avos. Během studia se začal věnovat také zpěvu, nejprve u Marcyna B. Sczycińského, následně u Terezie Blumové. Pravidelně se účastnil mistrovských kurzů u Maria van Alteny. Věnuje se provozování tzv. staré hudby (např. se soubory Capella Regia, Musica Florea, Ritornello, Societas Incognitorum), spolupracuje s Jiřím Stivínem a souborem Ensemble Damian (opery Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara). Na repertoáru má díla J. S. Bacha (Matoušovy pašije, mše), G. F. Händela (Mesiáš, Janovy pašije), oratoria a kantáty G. Carissimiho, G. B. Pergolesiho, A. Vivaldiho ad. V mužském kvartetu Affetto svůj záběr rozšiřuje také o hudbu soudobou a experimentální (Miloš Štědroň, Michal Košut, Jan Meisl, Arvo Pärt). S Národním divadlem v Praze spolupracoval mj. na inscenaci opery Martina Smolky Nagano (role Dominika Haška, 2004), opery Tomáše Hanzlíka Slzy Alexandra Velikého (2007), opery-procesu Aleše Březiny Zítra se bude… (2008), ztvárnil titulní roli v opeře Aleše Březiny Toufar (2014). Jan Mikušek je spoluzakladatelem Mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí. Jako aktivní hráč na tento nástroj uvedl premiéry řady skladeb pro cimbál (mj. od Antonína Tučapského, Svatopluka Havelky nebo Jana Meisla). Sbormistrem Voxu nymburgensis je od roku 2000.


MgA. Jan Krejčík, Ph.D., sbormistr Voxu v letech 1993-2000

KrejcaPianoJan Krejčík se narodil v Ústí nad Labem v roce 1974. Po studiích na Pražské konzervatoři absolvoval Hudební akademii múzických umění: dirigování (ve třídě Prof. Jiřího Bělohlávka) a skladbu (Prof. Ivan Kurz). Ve studiích kompozice a instrumentace pokračoval v letech 2000-2006 na CNSM v Paříži (prof. Paul Méfano a D. Cohen). Obor dirigování prohluboval u F. X. Rotha. V současnosti pokračuje ve studiu skladby opět na HAMU v Praze (v doktorském programu), pod vedením profesorů Ivana Kurze a Marka Kopelenta. V roce 2007 se stal asistentem sbormistra Prof. Jiřího Chvály u Kühnova dětského pěveckého sboru a zároveň sbormistrem smíšeného komorního sboru Canti di Praga. Sbormistrem Voxu nymburgensis byl v letech 1993-2000. Se sborem stále spolupracuje, zejména jako vynikající klavírista a korepetitor.

PhDr. Jaroslava Modrochová, zakladatelka Voxu, sbormistr v letech 1988-1993, poté umělecká vedoucí

stramandaPhDr. Jaroslava Modrochová, muzikoložka a sbormistryně, dlouhodobě působila jako odborný pracovník pro obor sborový zpěv v organizaci Ministerstva kultury NIPOS ARTAMA. Je zakladatelkou a organizátorkou řady mezinárodních sborových festivalů v České republice (mj. Festival sborového umění Jihlava, Festival duchovní hudby Dny B. M. Černohorského v Nymburce aj.). Je reprezentantkou ČR na zahraničních sympoziích oboru pořádaných Mezinárodní federací pro sborové umění IFCM (Vídeň, Vancouver, Sydney, Minneapolis, Kyoto). Často je zvána do porot mezinárodních festivalů a soutěží. Vox nymburgensis založila v roce 1988, dlouhá léta byla jeho uměleckou vedoucí a kontakt se sborem neztrácí dodnes.